18 کارخانه فولادی

قیمت خود را اعلام میکنند

280 فروشنده

در فلز خرید و فروش میکنند

150 کارگاه و خدمات

در فلز فعالیت میکنند

روز: آذر 7, 1398

آذر 07
سنگ آهن ایران تا 10 سال جواب می دهد

سنگ آهن ایران تا 10 سال جواب می دهد یکی از مهم ترین مشکلات این روزهای واحدهای فولادی,…